+31 653384166
Nederlands English
Knoops Detective/Recherchebureau, Mediation en Conflictbemiddeling

Welkom bij Knoops Idd

Al meer dan 36 jaar staan wij ten dienste van particulieren, het bedrijfsleven en advocaten met onder andere alimentatiekwesties, onrechtmatig ziekte verzuim, fraude en het verzamelen van bewijsmateriaal.

De toenemende vraag naar informatie en bewijsvoering in gerechtelijke procedures maakt het noodzakelijk om gebruik te maken van professionele bureaus.

We maken gebruik van gespecialiseerde onderzoekstechnieken, geavanceerde middelen, methodes en moderne communicatie tools . Knoops IDD is een professionele organisatie die wereldwijd actief is met een team van experts. Onze werkzaamheden worden strikt uitgevoerd volgens de geldende wetgeving.

Service, flexibiliteit en betrouwbaarheid zijn kenmerkend voor onze organisatie.

Knoops I.D.D. is als particulier onderzoeksbureau (POB) erkend door het Ministerie van Justitie (POB 282). Tevens zijn wij geregistreerd bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) onder nummer 0014352 en bij de Centrale Dienst voor in- en uitvoer (CDIU) onder nummer 0179523.
 

Voordat een opdracht geplaatst kan worden, volgt er eerst een oriënterend gesprek. Indien dit niet mogelijk is, kan de informatie per fax of mail aangeleverd worden.
Na een eerste screening zal een eerlijk advies volgen. Het moet voor u als klant een toegevoegde waarde hebben. In sommige situaties kan dit betekenen dat we u doorverwijzen naar een andere instantie of bureau.

In het geval dat wij voor u iets kunnen betekenen volgt er een plan van aanpak. Deze beschrijft het proces en de methodieken die wij zullen gebruiken. De totale kosten zullen we met u doornemen en vastleggen in een overeenkomst waarin ook de Algemene Voorwaarden aan bod komen. Indien gewenst kunnen wij voor u direct in actie komen.
Nadat het onderzoek is afgerond, zal er een rapport worden uitgebracht. Dit rapport is zo opgesteld dat deze geschikt zijn voor gerechtelijke procedures.

 
Wij bieden een totaal oplossing voor uw probleem.
Service, flexibiliteit en betrouwbaarheid zijn de sleutel tot succes
.