+31 653384166
Nederlands English
Knoops Detective/Recherchebureau, Mediation en Conflictbemiddeling

Diefstal / Fraude

Diefstal draait om het op onrechtmatige wijze eigenhandig in het bezit nemen van andermans eigendom.
Artikel 310 uit het wetboek van Strafrecht zegt hierover :

Hij die enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort wegneemt, met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, wordt als schuldig aan diefstal gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 4 jaren of geldboete van de vierde categorie.

Diefstal komt in vele vormen. Allereerst zijn er de eenvoudige diefstallen genoemd. Er word enkel wat weggenomen zonder dat geweld gebruikt wordt.

Enkele voorbeelden zijn :
  • Winkeldiefstal
  • Zakkenrollen
  • Fietsendiefstal
  • koperdiefstal komt ook veel voor op de werkplek ( Diefstal van werkgever, dit kan van alles zijn. Dit noemen we gekwalificeerde diefstallen, ook inbraak / inklimming / insluiping / huisvredebreuk valt hier onder etc etc.)


Fraude is een vorm van bedrog.


De zaken worden anders voorgesteld dan ze zijn.
Er wordt een onjuiste weergave gegeven van de werkelijkheid, op papier of digitaal etc.etc.

Het plegen van een strafbaar feit kan leiden tot ontslag op staande voet. U bent per direct werkeloos, ontvangt geen salaris of uitkering en kunt door Justitie vervolgd worden.

Bij alle vertrouwens opdrachten, stellen wij altijd een plan van aanpak op en er volgt altijd eerst een intake gesprek.
Indien geen vertrouwens opdracht afgesloten zal worden kunnen er kosten in rekening worden gebracht voor de intake, bezoek aan huis etc.
U weet voordat er een intake plaatsvind meteen de kosten die in rekening gebracht worden, of voor bezoek aan huis.

 
Wij helpen u met een oplossing op maat.

Service | Flexibiliteit | Betrouwbaarheid
de sleutel tot succes!