+31 653384166
Nederlands English
Knoops Detective/Recherchebureau, Mediation en Conflictbemiddeling

Ziekteverzuim

Onrechtmatig ziekte verzuim.


Het meest voorkomende is het bijklussen voor eigen rekening tijdens het ziekteverzuim of activiteiten die niet stroken met het ziektebeeld.
Dit kan o.a zijn klussen ( verbouwen ) eigen woning, seizoensarbeid doen etc

Wij onderzoeken bij vermoedens van een persoon of hij klust of activiteiten verricht die niet stroken met zijn ziektebeeld.
Ook melden personen zich vaker langdurig ziek omdat ze in het buitenland een onderneming hebben en de tijd daar besteden.

Wij beschikken over een uitgebreid netwerk, dat ook in het buitenland kan constateren of dit zo is.

Indien u vaker te maken heeft met dit soort zaken of gebruikt maakt van onze diensten sluit dan een overeenkomst af tot overeenkomst dienstverlening.

 
Wij helpen u met een oplossing op maat.

Service | Flexibiliteit | Betrouwbaarheid
de sleutel tot succes!