+31 653384166
Nederlands English
Knoops Mediation en Conflictbemiddeling

Privacy policy

KnoopsIDD gaat uiterst zorguldig om met de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers van haar website.
KnoopsIDD verzamelt, zowel direct als indirect via het contactformulier,alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de dienstverlening van KnoopsIDD aan gebruiker te onderhouden en te verbeteren.
Hebt U op onze website U naam en e-mailadres ingevuld voor het stellen van een vraag, dan worden deze gegevens uitsluitend gebruikt om U vraag te beantwoorden.
De door U ingevulde persoonsgegevens worden met inachtneming van de geldende privacy wetgeving verwerkt, opgeslagen en beheerd,zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.Anders dan op grond van wettelijke verplichtingen of tenzij uitdrukkelijk door de gebruiker zelf aangegeven, verstrekt KnoopsIDD nimmer persoonsgegevens aan derden.


KnoopsIDD behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in de Privacy policy.Het verdient aanbeveling om de Privacy policy af en toe te raadplegen,zodat U van wijzigingen op de hoogte bent.